mmm

Drogie Koleżanki i Koledzy.
Mam ogromny zaszczyt zaprosić Państwa na XXVIII - Konferencję "Anestezjologia i Intensywna Terapia II dekady" poświęconą anestezjologii, intensywnej terapii i leczeniu bólu, która już po raz ósmy odbędzie się w Jachrance koło Warszawy w dniach 23-25 maja 2018 roku.

Tematyka tegorocznej 28-mej konferencji będzie dotyczyła: symulacji w anestezjologii i intensywnej terapii, terapii nerko-zastępczej, wentylacji mechanicznej a zwłaszcza jej aspektów praktycznych, nowości w leczeniu bólu, znieczulenia w wybranych sytuacjach klinicznych, nowości w antybiotykoterapii i w intensywnej terapii.
Część wykładową uzupełni osiem warsztatów:
1. Symulacja w anestezjologii i intensywnej terapii - warsztaty poprowadzi mgr Marek Dąbrowski.
2. Warsztaty hemodynamiczne - warsztaty poprowadzi firma Edwards Lifescience.
3. Podstawowe techniki pozaustrojowego oczyszczania krwi - warsztaty poprowadzi dr n. med. Wojciech Serednicki.
4. Warsztaty wentylacyjne – Nosowa wentylacja wysokoprzepływowa. Nowa alternatywa wentylacji NIV. Warsztatami pokieruje dr n.med. Wojciech Serednicki.
5. Bronchofiberoskopia w Oddziale Intensywnej Terapii - czy naprawdę potrafisz?
- warsztaty poprowadzi prof. dr hab. n. med. Michał Pirożyński.
6. USG w anestezji regionalnej - rzadko wykonywane blokady obwodowe
- warsztat prowadzi grupa ekspertów pod przewodnictwem dr Pawła Krzęczko.
7. USG w Oddziale Intensywnej Terapii
- warsztat prowadzi grupa ekspertów pod przewodnictwem dr n. med. Pawła Andruszkiewicza.
8. Trudne drogi oddechowe - sprzęt i metody
- warsztaty poprowadzi prof. dr hab. n. med. Tomasz Gaszyński.

Swój udział w konferencji zadeklarowali wybitni polscy specjaliści. Wykład inauguracyjny wygłosi prof. dr hab. n. med. Krzysztof Kusza.
Zachęcam Państwa do zapoznania się ze szczegółowym programem tegorocznej konferencji. Chciałabym, abyście Państwo potraktowali ten program nie tylko jako zaproszenie, ale również jako zapowiedz bardzo owocnego spotkania, które mam nadzieję, spełni pod każdym względem Państwa oczekiwania. Liczę, że organizowana przez nas konferencja będzie miała nie tylko wymiar naukowy, ale również stworzy okazję do miłych spotkań towarzyskich.

Dr n. med. Małgorzata Malec-Milewska