PLAN SZCZEGÓŁOWY

Obiad 13:30-15:00

17.05.2023r –Środa (15:00 - 19:30)

 

Wykład inauguracyjny: 15:00-15:30 Granice wieku w Intensywnej Terapii
Prof.dr hab.n.med. Krzysztof Kusza
(30 min.)

 

Sesja I cz. 1 środa 15:30 - 17:00

Znieczulenie w ginekologii i położnictwie
Przewodniczący sesji: Dr n.med. Agnieszka Sękowska
                                      Dr n.med. Bartosz Horosz

 • Zabiegi w ginekologii jednego dnia.
  - Dr n.med. Wojciech Smykiewicz
(15 min.)
 • Pacjentka z zaawansowaną chorobą nowotworową – współpraca ginekologa, onkologa i anestezjologa.
  - Dr n.med. Beata Osuch
(15 min.)
 • Pacjentka z zaawansowaną chorobą nowotworową – współpraca  anestezjologa i ginekologa onkologa.
  - Dr n.med. Bartosz Horosz
(15 min.)
 • Chora otyła do operacji ginekologicznej.
  - Dr n.med. Katarzyna Białowolska
(15 min.)
 • Czy można stosować NLPZ u kobiet w ciąży i kobiet karmiących?
  - Dr hab.n.med. Jarosław Woroń
(15 min.)
 • Dyskusja.
(15 min.)

 
Przerwa (30 min.) 17:00-17:30

Sesja I cz. 2 środa 17:30 - 19:30

Znieczulenie w ginekologii i położnictwie
Przewodniczący sesji: Dr n.med. Agnieszka Sękowska
                                      Dr n.med. Bartosz Horosz

 • ERAS w położnictwie.
  - Dr n.med. Katarzyna Białowolska
(15 min.)
 • Blokady obwodowe w położnictwie - czy już wystarczy dowodów?
  - Dr n.med. Aleksandra Zamaro
(15 min.)
 • Znieczulenie porodu: Troubleshooting.
  - Dr n.med. Agnieszka Sękowska
(15 min.)
 • Neurologiczne powikłania znieczulenia porodu i znieczulenia do cięcia cesarskiego.
  - Dr n.med. Bartosz Horosz
(15 min.)
 • Optymalne zastosowanie opioidów w znieczuleniu przewodowym do cięcia cesarskiego, porodu i leczenie bólu pooperacyjnego.
  - Dr n.med. Agnieszka Sękowska
(15 min.)
 • Dawkowanie leków do znieczulenia podpajęczynówkowego do ciecia cesarskiego - doświadczenia własne.
  - Dr n.med. Katarzyna Białowolska
(15 min.)
 • Zagrożenie życia u noworodków.
  - Prof.dr hab.n.med. Andrzej Piotrowski

(15 min.)
 • Dyskusja. 

(15 min.)

 

18.05.2023r – Czwartek (9:30 – 19:00)

Sesja II czwartek 09:30 - 11:30

Wentylacja - stan wiedzy na 2023 rok.
Przewodniczący sesji: Prof.dr hab.n.med. Łukasz Krzych
                                      Dr n.med. Konstanty Szułdrzyński

 • Wspomaganie farmakologiczne w czasie wentylacji mechanicznej.
  - Prof.dr hab.n.med. Łukasz Krzych
(15 min.)
 • Postępy w wentylacji mechanicznej 2023r. - Jak rekrutować płuca?
  - Dr n.med. Konstanty Szułdrzyński
(15 min.)
 • Wysokoprzepływowa tlenoterapia dziś, a co jutro?
  - Prof.dr hab.n.med. Łukasz Krzych 
(15 min.)
 • Błędy i powikłania w czasie wentylacji mechanicznej.
  - Dr n.med. Konstanty Szułdrzyński
(15 min.) 
 • Niewydolność oddechowa u dzieci.
  - Prof.dr hab.n.med Andrzej Piotrowski
(15 min.) 
 • Jak w praktyce zmierzyć istotne parametry stosowane do oceny bezpieczeństwa wentylacji i aktywności pacjenta?
  - Mgr inż. Jarosław Traczyk
(15 min.)
 • Bronchofiberoskopia w OIT 2023
  -Prof.dr hab.n.med. Michał Pirożyński
(15 min.)
 • Dyskusja.
 (15 min.)

 
Przer
wa (30 min.) 11:30-12:00

Sesja III czwartek 12:00 - 13:30

Bezpieczeństwo chorego i lekarza.
Przewodniczący sesji: Dr n.med. Urszula Zielińska-Borkowska
                                    Dr hab.n.praw. Radosław Tymiński

 • Trudna intubacja - jak sobie radzić?
  - Prof.dr hab.n.med. Tomasz Gaszyński (online)
(15 min.)
 • Monitorowanie zwiotczenia.
  - Dr n.med. Lidia Jureczko
(15 min.)
 • Uporczywa terapia - zmiany w protokole.
  - Dr n.med. Urszula Zielińska-Borkowska
(15 min.)
 • Dobrostan anestezjologa / zespół wypalenia - czy jesteśmy bezpieczni?
  - Dr hab.n.med. Paweł Andruszkiewicz
(15 min.)
 • Odpowiedzialność prawna lekarza-anestezjologa w orzecznictwie sądowym.
  - Dr hab.n.praw. Radosław Tymiński
(15 min.)
 • Dyskusja.
(15 min.)


 
Obiad 13:30-15:00

Sesja IV czwartek 15:00 - 16:00

Ból ostry.
Przewodniczący sesji: Prof.dr hab.n.med. Jerzy Wordliczek
                                      Dr hab.n.med.Prof. CMKP Małgorzata Malec-Milewska

 • Ból ostry pooperacyjny STATE OF ART 2023.
  – Prof.dr hab.n.med. Jerzy Wordliczek
(15 min.)
 • Przetrwały ból pooperacyjny.
  – Dr hab.n.med. Renata Zajączkowska
(15 min.)
 • Blokady międzypowięziowe w leczeniu bólu ostrego.
  - Dr n.med. Marcin Kołacz
(15 min.)
 • Dyskusja
(15 min.)

 
Przerwa (30 min.) 16:00-16:30

Sesja V czwartek 16:30 - 19:00

Wyzwania w anestezjologii i intensywnej terapii.
Przewodniczący sesji: Prof.dr hab.n.med. Rafał Drwiła
                                    Prof.dr hab.n.med. Wojciech Dąbrowski

 • Anestezjologia i intensywna terapia w Polsce z perspektywy Konsultanta Krajowego.
  – Prof.dr hab.n.med. Rafał Drwiła
(15 min.)
 • Pooperacyjny udar mózgu.
  – Dr n.med. Beata Rzewuska
(15 min.)
 • Diagnostyka i leczenie zaburzeń układu krążenia po zabiegach niekardiochirurgicznych.
  – Prof.dr hab.n.med. Rafał Drwiła
(15 min.)
 • Optymalne leczenie i monitorowanie śródoperacyjnych zaburzeń hemostazy.
  – Dr n.med. Jan Pluta
(15 min.)
 • Bariatria bez opioidów.
  - Dr Piotr Mieszczański
(15 min.)
 • Znieczulenie w chirurgii robotycznej.
  - Dr n.med. Lidia Jureczko
(15 min.)
 • Delirium – Przyszłość terapii.
  - Prof.dr hab.n.med. Wojciech Dąbrowski
(15 min.)
 • Chory się nie budzi i co dalej? - wykład sponsorowany przez firmę MERZ
  - Dr n.med. Agata Andrzejewska
(15 min.)
 • Anestezjologia w warunkach „daleko od szosy”.
  - Dr n.med. Piotr Konopka (online)
(15 min.)
 • Dyskusja
(30 min.)

 

 

19.05.2023r – Piątek (9:30 – 13:30)

Sesja VI cz. 1 piątek 09:30 - 11:00

Nowości w intensywnej terapii
Przewodnicząca sesji: Prof.dr hab.n.med. Mirosław Czuczwar
                                      Dr hab.n.med. Paweł Andruszkiewicz

 • SEPSA – Czy umiemy ją diagnozować?
  – Dr n.med. Paweł Zatorski
(15 min.)
 • SEPSA – najnowsze wytyczne - komentarz.
  – Dr n.med. Urszula Zielińska-Borkowska
(15 min.)
 • Antimicrobial Stewardship Team. -optymalna terapia przeciwdrobnoustrojowa w OIT-
  – Dr Paulina Walczak-Wieteska, Dr n.med. Agnieszka Milner
(15 min.)
 • ECMO 2023
  - Prof. dr hab.n.med. Mirosław Czuczwar
(30 min.)
 • Dyskusja.
(15 min.)

 
Przer
wa (30 min.) 11:00-11:30

Sesja VI cz.2 piątek 11:30 - 13:15

Nowości w intensywnej terapii
Przewodniczący sesji: Prof.dr hab.n.med. Mirosław Czuczwar
                                      Dr hab.n.med. Paweł Andruszkiewicz

 • Sepsa grzybicza - trudna diagnostyka, jeszcze trudniejsze leczenie.
  – Dr n.med. Beata Sulik-Tyszka
(15 min.)
 • Jak monitorować żywienie w OIT?.
  – Prof.dr hab.n.med. Tomasz Czarnik
(15 min.)
 • Symulacje hybrydowe w OIT w kształceniu anestezjologów.
  – Prof.dr hab.n.med. Michał Pirożyński
(15 min.)
 • Powikłania w intensywnej terapii.
  – Dr n.med. Urszula Zielińska-Borkowska
(15 min.)
 • PICS - Post Int Care Syndrome. 
  - Dr hab.n.med. Paweł Andruszkiewicz
(15 min.)
 • Dyskusja.
(30 min.)

 
Obiad 13:15-15:00

 

 

 Patron medialny:

Ogólnopolski Przegląd Medyczny

WARSZTATY:

 • 1. Trudne drogi oddechowe: sprzęt i metody.
  - Dr hab.n.med. Paweł Andruszkiewicz, Dr Bartosz Sadownik, Dr n.med. Mateusz Zawadka

  2 warsztaty dla 15 osób (30 miejsc)
  Czwartek: 09:30-11:30, 15:00-17:00

 

 • 2. USG w rękach anestezjologa (USG w OIT, USG w blokadach międzypowięziowych).
  - Dr n.med. Piotr Nowakowski, Dr Marek Janiak

  2 warsztaty dla 15 osób (30 miejsc)
  Czwartek: 10:00-13:00, 15:00-18:00

 

mindray-logo    ms medicalezonokonica

 

 • 3. Warsztaty wentylacyjne: jak sobie radzić przy łóżku pacjenta?
  -  Mgr inż. Jarosław Traczyk, Mgr inż. Maciej Jarząbczyk

  3 warsztaty dla 15 osób (45 miejsc)
  Czwartek: 11:30-13:30, 15:00-17:00, 17:15-19:15

  

 • 4. Warsztaty hemodynamiczne.
  - Dr n.med. Jolanta Cylwik i firma Edwards Lifescience

  2 warsztaty dla 20 osób (40 miejsc)
  Czwartek: 10:00-13:00, 15:00-18:00

 

 • 5. Warsztaty bronchofiberoskopia w OIT. Szkolenie wykorzystujące techniki symulacyjne.
  - Prof.dr hab.n.med. Michał Pirożyński, Dr Kamil Radzikowski, Mgr Piotr Werżanowski

  3 warsztaty dla 20 osób (60 miejsc)
  Czwartek: 11:30-13:30, 15:00-17:00, 17:15-19:15

 
Osobna Rejestracja poprzez link:
https://csmiwum.pl/kursy/podstawowe-interwencje-zabiegowe-20-05-2023/  + dodatkowa opłata !

 • 6. Warsztaty kadawerowe - Interwencyjne Metody Leczenia Bólu.
  Miejsce warsztatów Klinika Medycyny Sądowej WUM.
  - Dr hab.n.med. Dariusz Kosson, Dr n.med. Marcin Kołacz
  1 warsztat dla 20 osób
  Sobota: 9:00-15:00