PLAN SZCZEGÓŁOWY

Obiad 13:30-15:00

23.05.2018r –Środa (15:00 - 19:00)

 

Wykład inauguracyjny: Strategie leczenia pozaustrojowego na intensywnej terapii
– Prof.dr hab.n.med. Krzysztof Kusza
(30 min.)

 

Sesja I środa 15:30 - 17:00

Symulacja w anestezjologii i intensywnej Terapii
Przewodniczący sesji: Prof.dr hab.n.med. Jacek Jakimowicz

 • Rola symulacji w edukacji specjalistów w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii
  - Prof.dr hab.n.med. Michael Czekajło
(25 min.)
 • Symulacja w chirurgii - co jeszcze nas czeka? 
  - Prof.dr hab.n.med. Jacek Jakimowicz                                                 
(25 min.)
 • Symulacja w endoskopii dróg oddechowych – w czym może nam być pomocna?
  - Prof.dr hab.n.med. Michał Pirożyński 
(25 min.)
 • Możliwości symulacji medycznej w zakresie Anestezjologii i Intensywnej Terapii
  - Mgr. Marek Dąbrowski
(25 min.)

 
Przerwa (30 min.) 17:00-17:30

Sesja II środa 17:30 - 19:00

Terapia Nerkozastępcza
Przewodniczący sesji: Prof.dr hab.n.med . Romuald Lango

 • Kiedy rozpocząć a kiedy zakończyć CRRT?
  - Prof.dr hab.n.med. Łukasz Krzych
(25 min.)
 • Antykoagulancja cytrynianowa podczas CRRT
  - Prof.dr hab.n.med. Romuald Lango
(25 min.)
 • Antybiotykoterapia u chorych poddawanych CRRT
  - Dr n.med. Dariusz Onichimowski
(25 min.)

 

24.05.2018r – Czwartek (9:00 – 19:00)

Sesja III czwartek 09:00 - 11:00

Wentylacja - o czym warto wiedzieć w roku 2018
Przewodniczący sesji: Dr n.med. Konstanty Szułdrzyński

 • Postępy w wentylacji mechanicznej 2017/2018
  - Dr n.med. Miłosz Jankowski
(25 min.)
 • Ciśnienie transpulmonalne - science fiction czy kliniczna konieczność
  - Dr n.med. Konstanty Szułdrzyński
(25 min.)
 • Pozaustrojowe techniki wymiany gazowej - nie tylko ECMO
  Dr n.med. Konstanty Szułdrzyński
(25 min.)

 
Przer
wa(30 min.) 11:00-11:30

Sesja IV czwartek 11:30 - 13:30

Anestezja wziewna - aspekty praktyczne
Przewodniczący sesji: Prof.dr hab.n.med . Waldemar Machała

 • Sewofluran w ginekologii
  - Dr n.med. Paweł Krawczyk
(25 min.)
 • Znieczulenie do zabiegu na ostro u dzieci z infekcją dróg oddechowych
  - Doc dr hab.med. Alicja Bartkowska-Śniatkowska
(25 min.)
 •  Trudna intubacja a znieczulenie wziewne
  - Prof.dr hab.n.med. Waldemar Machała
(25 min.)
 •  Kaniulacje centralne z dostępu obwodowego PICC
  - Prof.dr hab.n.med. Waldemar Machała
(25 min.)
Obiad 13:30-15:00

Sesja V czwartek 15:00 - 16:30

Co nowego w leczeniu bólu
Przewodniczący sesji: Prof.dr hab.n.med. Jerzy Wordliczek

 • Co nowego w uśmierzaniu bólu ostrego
   Prof.dr hab.n.med. Jerzy Wordliczek
(25 min.)
 • Leki łączone w terapii bólu 
  – Dr n.med. Jarosław Woroń
(25 min.)
 • Nowy opioid z III stopnia drabiny analgetycznej - Tapentadol. Jaki chory odniesie korzyści z jego zastosowania 
  – Dr n.med. Małgorzata Malec-Milewska
(25 min.)


Przer
wa(30 min.) 16:30-17:00

Sesja VI czwartek 17:00 - 19:00

Znieczulenie w wybranych sytuacjach klinicznych
Przewodniczący sesji: Prof.dr hab.n.med. Michał Gaca

 • Znieczulenie kobiety ciężarnej do operacji pozaginekologicznych
  – Prof.dr hab.n.med. Michał Gaca
(25 min.) 
 • Znieczulenie u dzeci
  – Dr n.med. Jowita Rosada-Kurasińska
(25 min.)
 • Znieczulenie w ambulatorium
  – Dr n.med. Wojciech Smykiewicz
(25 min.)
 • Analgezja bezopioidowa
  – Prof.dr hab.n.med. Tomasz Gaszyński
(25 min.)

 

 

25.05.2018r – Piątek (9:30 – 13:00)

Sesja VII 09:30 - 10:30
Co nowego w antybiotykoterapii
Przewodniczący sesji: Dr n.med. Urszula Zielińska-Borkowska

 • Profil farmakokinetyczny i farmakodynamiczny a skuteczność leczenia zakażeń w OIT
  – Dr n.med. Jarosław Woroń
(25 min.)
 • Kiedy włączamy antybiotykoterapię
  – Dr n.med. Urszula Zielińska-Borkowska
(25 min.)

 
Przer
wa(30 min.) 10:30-11:00

Sesja VIII 11:00 - 13:00
Intensywna terapia w 2018
Przewodniczący sesji: Prof.dr hab.n.med. Radosław Owczuk

 • Wykorzystanie PCT w regulacji antybiotykoterapii w spesie
  – Dr n.med. Urszula Zielińska-Borkowska
(25 min.)
 • Oś mózgowo-sercowa
  – Prof.dr hab.n.med. Wojciech Dąbrowski
(25 min.)
 • Zaburzenia świadomości i przytomności w stanach mechanicznego i ischemicznego uszkodzenia mózgu - możliwości terapii 
  – Prof.dr hab.n.med. Wojciech Kozubski
(25 min.)
 • Finansowanie OIT w 2018 - czy OIT może zarabiać?
  – Prof.dr hab.n.med. Radosław Owczuk
(25 min.)


Obiad 14:00-15:00

 

 

 Patron medialny:

Ogólnopolski Przegląd Medyczny

WARSZTATY:

 • 1. Bronchofiberoskopia w OIT: czy naprawdę potrafisz?:  Prof.dr hab.n.med. Michał Pirożyński,
  Dr Kamil Radzikowski, Mgr Piotr Werżanowski
  2 warsztaty dla 15 osób (30 miejsc)
  Czwartek: 11:15-13:15, 15:00-17:00

 

 • 2. Trudne drogi oddechowe - sprzęt i metody:  Prof.dr hab.n.med. Tomasz Gaszyński,
  Dr Bartosz Horosz, Dr n.med. Anna Rupniewska- Ładyko
  2 warsztaty dla 15 osób (30 miejsc)
  Czwartek: 10:00-12:00, 15:00-17:00

 

 • 3. USG w OIT:  Dr n.med. Paweł Andruszkiewicz, Dr Radosław Chutkowski, Dr Paweł Krzęczko,
  Dr Tomasz Rosiński

  1 warsztat dla 20 osób (20 miejsc)
  Czwartek: 10:00-13:00

 
PHILIPS    ms medicalezonokonica

 • 4. USG w anestezji regionalnej - rzadko wykonywane blokady obwodowe:  Dr Radosław Chutkowski,
  Dr Paweł Krzęczko, Dr Tomasz Rosiński

  1 warsztat dla 15 osób (15 miejsc)
  Czwartek: 15:00-18:00

 

 • 5. Warsztaty wentylacyjne: High Flow Nasal Canula - Nosowa wentylacja wysokoprzepływowa. Nowa alternatywa wentylacji NIV - Dr n.med Wojciech Serednicki
  3 warsztaty dla 15 osób (45 miejsc)
  Czwartek: 9:00-10:30, 11:30-13:00; 15:30-17:00

 

 • 6. Podstawowe techniki pozaustrojowego oczyszczania krwi: Dr n.med. Wojciech Serednicki
  2 warsztaty dla 10 osób (20 miejsc)
  Czwartek: 10:00-13:00, 15:00-18:00

 

 • 7. Warsztaty hemodynamiczne: firma Edwards Lifescience
  2 warsztaty dla 20 osób (40 miejsc)
  Czwartek: 10:00-13:00, 15:00-18:00

 

 • 8. Warsztaty symulacyjne: Mgr Marek Dąbrowski
  1 warsztat dla 15 osób (15 miejsc)
  Czwartek: 15:00-18:00