PLAN SZCZEGÓŁOWY

Obiad 13:30-15:00

08.05.2019r –Środa (15:00 - 19:30)

 

Wykład inauguracyjny:
Kto rokuje przeżycie w intensywnej terapii – Prof.dr hab.n.med. Krzysztof Kusza
(30 min.)

 

Sesja I cz. 1 środa 15:30 - 17:00

Uraz wielonarządowy
Przewodniczący sesji: Prof.dr hab.n.med. Waldemar Machała

 • Zagrożenia środowiskowe i problemy zdrowotne żołnierzy w rejonach konfliktów zbrojnych.
  - Prof.dr hab.n.med. Krzysztof Korzeniowski
(25 min. + 5 min. dyskusja)
 • Uraz wielonarządowy - współpraca chirurga z anestezjologiem.
  - Dr n.med. Robert Brzozowski
(25 min. + 5 min. dyskusja)
 • Jeszcze raz o anestezji chorego we wstrząsie krwotocznym.
  - Prof.dr hab.n.med. Waldemar Machała
(25 min. + 5 min. dyskusja)

 
Przerwa (30 min.) 17:00-17:30

Sesja I cz. 2 środa 17:30 - 19:30

Uraz wielonarządowy
Przewodniczący sesji: Prof.dr hab.n.med . Waldemar Machała

 • Diagnostyka laboratoryjna i walking blood banku na przykładzie PKW Afganistan.
  - Dr n.med. Monika Konior, Prof.dr hab.n.med. Krzysztof Korzeniowski 
(25 min. + 5 min. dyskusja)
 • Aspekty chirurgii szczękowo-twarzowej przydatne anestezjologom.
  - Prof.dr hab.n.med. Marcin Kozakiewicz
(25 min. + 5 min. dyskusja)
 • Excited delirium, czyli co zabiło Igora Stachowiaka?
  - Dr n.med. Anna Smędra, Prof.dr hab.n.med. Jarosław Berent
(25 min. + 5 min. dyskusja)
 • Pacjent po urazie będący ofiarą/sprawcą przestępstwa - co robić, żeby było dobrze
  dla pacjenta, dla lekarza i dla organów ścigania?
  - Prof.dr hab.n.med. Jarosław Berent, Dr n.med. Anna Smędra
(25 min. + 5 min. dyskusja)

 

09.05.2019r – Czwartek (9:30 – 19:00)

Sesja I cz. 3 czwartek 09:30 - 11:00

Uraz wielonarządowy
Przewodniczący sesji: Prof.dr hab.n.med. Jerzy Wordliczek

 • Leczenie bólu w urazach.
  - Prof.dr hab.n.med. Jerzy Wordliczek
(55 min. + 5 min. dyskusja)
 • Płynoterapia u chorego w urazach.
  - Prof.dr hab.n.med. Wojciech Dąbrowski
(25 min. + 5 min. dyskusja)
 • Postępowanie w bólu po cięciu cesarskim według wytycznych z 2018r
  - dr Jarosław Nowak (firma Amomed Pharma GmbH)
 

 
Przer
wa(30 min.) 11:00-11:30

Sesja II czwartek 11:30 - 13:30

Nowe wytyczne / rekomendacje
Przewodniczący sesji: Prof.dr hab.n.med . Hanna Misiołek

 • Ból ostry pooperacyjny.
  - Prof.dr hab.n.med. Hanna Misiołek
(25 min. + 5 min. dyskusja)
 • Zapobieganie okołooperacyjne hipotermii.
  - Dr Bartosz Horosz
(25 min. + 5 min. dyskusja)
 •  Trudne drogi oddechowe u dzieci.
  - Dr hab.n.med. Alicja Bartkowska-Śniatkowska
(25 min. + 5 min. dyskusja)
 • Przewidywane trudne drogi oddechowe u dorosłych.
  - Prof.dr hab.n.med. Tomasz Gaszyński
(25 min. + 5 min. dyskusja)
Obiad 13:30-15:00

Sesja III cz. 1 czwartek 15:00 - 16:30

Analgezja regionalna
Przewodniczący sesji: Prof.dr hab.n.med. Hanna Misiołek i Prof.dr hab.n.med. Waldemar Machała

 • Blokady międzypowięzowe.
  Dr n.med. Szymon Białka
(40 min. + 5 min. dyskusja)
 • Blokady międzypowięzowe.
  – Dr n.med. Radosław Marciniak
(40 min. + 5 min. dyskusja)


Przer
wa(30 min.) 16:30-17:00

Sesja III cz. 2 czwartek 17:00 - 19:00

Anglezja regionalna
Przewodniczący sesji: Prof.dr hab.n.med. Hanna Misiołek i Prof.dr hab.n.med. Waldemar Machała

 • Czy jest jeszcze miejsce dla blokad centralnych - PRO.
  – Prof.dr hab.n.med. Waldemar Machała
(25 min. + 5 min. dyskusja)
 • Czy jest jeszcze miejsce dla blokad centralnych - KONTRA.
  Prof.dr hab.n.med. Hanna Misiołek
(25 min. + 5 min. dyskusja)
 • Znieczulenie przewodowe u dzieci.
  – Dr Piotr Niemczyk
(25 min. + 5 min. dyskusja)
 • Analgezja przewodowa porodu.
  - Dr Radosław Chutkowski
(25 min. + 5 min. dyskusja)

 

 

10.05.2019r – Piątek (9:30 – 13:30)

Sesja IV cz. 1 09:30 - 10:30

Nowości w intensywnej terapii
Przewodnicząca sesji: Dr n.med. Urszula Zielińska-Borkowska

 • Sepsa i wstrząs septyczny - pytania bez odpowiedzi?
  – Dr n.med. Urszula Zielińska-Borkowska
(25 min. + 5 min. dyskusja)
 • Nowości w antybiotykoterapii.
  – Dr n.med. Jarosław Woroń
(25 min. + 5 min. dyskusja)

 
Przer
wa(30 min.) 10:30-11:00

Sesja IV cz.2 11:00 - 13:30

Nowości w intensywnej terapii
Przewodniczący sesji: Prof.dr hab.n.med. Wojciech Dąbrowski

 • Niekorzystne interakcje lekowe u chorego w OIT.
  – Dr n.med. Jarosław Woroń
(25 min. + 5 min. dyskusja)
 • Pomiędzy tlenoterapią a wentylacją mechaniczną NHF-OPTIFLOW - Nowe opcje terapeutyczne.
  – Dr n.med. Wojciech Serednicki
(25 min. + 5 min. dyskusja)
 • Plazmafereza w OIT.
  – Dr n.med. Wojciech Serednicki
(25 min. + 5 min. dyskusja)
 • Pozaustrojowe usuwanie CO2 podczas stosowania terapii nerkozastępczej.
  Prof.dr hab.n.med. Wojciech Dąbrowski
(25 min. + 5 min. dyskusja)
 • Niewydolność krążenia u chorego w sepsie.
  – Prof.dr hab.n.med. Radosław Owczuk
(25 min. + 5 min. dyskusja)


Obiad 13:30-15:00

 

 

 Patron medialny:

Ogólnopolski Przegląd Medyczny

WARSZTATY:

 • 1. Trudne drogi oddechowe: sprzęt i metody.
  - Prof.dr hab.n.med. Tomasz Gaszyński
  , Dr Bartosz Horosz, Dr n.med. Anna Rupniewska-Ładyko
  2 warsztaty dla 15 osób (30 miejsc)
  Czwartek: 10:00-12:00, 15:00-17:00

 

 • 2. USG w OIT.
  - Dr hab.n.med. Paweł Andruszkiewicz, Dr Radosław Chutkowski, Dr Mateusz Zawadka

  2 warsztaty dla 15 osób (30 miejsc)
  Czwartek: 10:00-13:00, 15:00-18:00

 
PHILIPS    ms medicalezonokonica

 

 • 3. Warsztaty wentylacyjne: jak sobie radzić przy łóżku pacjenta.
  -  Mgr inż. Mariusz Chiliński, Mgr inż. Michał Marach, Mgr inż. Jarosław Traczyk 

  3 warsztaty dla 15 osób (45 miejsc)
  Czwartek: 10:00-11:30, 12:00-13:30, 15:30-17:00

 

 • 4. Podstawowe techniki pozaustrojowego oczyszczania krwi.
  - Dr n.med. Wojciech Serednicki

  2 warsztaty dla 10 osób (20 miejsc)
  Czwartek: 10:00-13:00, 15:00-18:00

 

 • 5. Warsztaty hemodynamiczne.
  - Dr n.med. Bartosz Kudliński i firma Edwards Lifescience

  2 warsztaty dla 20 osób (40 miejsc)
  Czwartek: 10:00-13:00, 15:00-18:00