XXX JUBILEUSZOWA KONFERENCJA !!!

 

W dniach 17-19 maja 2023r. odbędzie się w Jachrance k/Zegrza w hotelu Warszawianka kolejna,
XXX Jubileuszowa Konferencja “Anestezjologia i Intensywna Terapia trzeciej dekady”.

Tematami konferencji będą:

 1. Znieczulenie w ginekologi i położnictwie.
 2. Bezpieczeństwo chorego i lekarza.
 3. Wentylacja - stan wiedzy na 2023 rok.
 4. Ból ostry.
 5. Wyzwania w anestezjologii i intensywnej terapii.
 6. Nowości w intensywnej terapii. 

Tematy warsztatów:

 1. Trudne drogi oddechowe. Sprzęt i metody.
 2. USG w OIT.
 3. Warsztaty wentylacyjne - Jak radzić sobie przy łóżku pacjenta?
 4. Warsztaty hemodynamiczne.
 5. Bronchofiberoskopia w OIT. Techniki symulacyjne.
 6. Wkłucia centralne pod kontrolą USG (fantomy).
 7. Warsztaty kadawerowe - Interwencyjne Metody Leczenia Bólu.
  -Miejsce warsztatów Klinika Medycyny Sądowej WUM. (osobna opłata)

Konferencja jest przeznaczona dla lekarzy zajmujących się anestezjologią, intensywną terapią i leczeniem bólu.

Za udział w konferencji przyznajemy 14 pkt. edukacyjnych.

Szczegółowe informacje uzyskać można: na stronie http://bezpieczneznieczulenie.pl lub tel. 22 625 02 53; 22 58 41 220

Zgłoszenia przyjmowane będą do 1 marca 2023r. na adres: Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii CMKP SPSK

00-416 Warszawa ul. Czerniakowska 231; e-mail: http://bezpieczneznieczulenie.pl/formularz-zgloszeniowy

 

Opłata rejestracyjna wynosi   960,- PLN brutto.

Cena obowiązuje do 1.02.2023., po tym terminie opłata wynosić będzie 1160,- PLN brutto.

* Uczestnicy sponsorowani: +23% VAT

 

W ramach opłaty rejestracyjnej zapewniamy:

 • uczestnictwo w sesjach naukowych i wstęp na wystawy firm
 • uczestnictwo w warsztatach:
  1. Trudne drogi oddechowe. (2 x 15 osób)
  2. USG w OIT. (2 x 15 osób)
  3. Warsztaty wentylacyjne - Jak radzić sobie przy łóżku pacjenta. (3 x 15 osób)
  4. Warsztaty hemodynamiczne. (2 x 20 osób)
  5. Bronchofiberoskopia w OIT. (2 x 20 osób)
  6. Wkłucia centralne pod kontrolą USG (fantomy). (2 x 15 osób)
 • materiały konferencyjne
 • obiady, kolacja (śr.), uroczysta kolacja (czw.), przerwy kawowe.

Opłata nie obejmuje kosztu noclegu. Uczestnicy sami pokrywają koszt noclegu.

Hotel dysponuje pokojami 1- 2- i 3-osobowymi. Śniadanie w cenie pokoju (WI-FI, etc.).

Rezerwacja miejsc:
recepcja hotelu: 22 768 90 00

e-mail: rezerwacja@warszawianka.pl
http://www.warszawianka.pl/

 

Decydować będzie kolejność zgłoszeń i wpłat.

Przy zgłoszeniu prosimy o podanie adresu e-mail do kontaktu i korespondencji.

Wpłat należy dokonywać na konto Fundacji:

Fundacja na Rzecz Bezpiecznego Znieczulenia
02-062 Warszawa, ul. Zimorowicza 3 m. 3
ING BŚ O/Warszawa
Nr 42 1050 1054 1000 0005 0381 0103