XXVIII KONFERENCJA

Pod honorowym patronatem prof.dr hab.n.med. Jacka Jastrzębskiego

 

W dniach 23-25 maja 2018r. odbędzie się w Jachrance k/Zegrza w hotelu Warszawianka kolejna,
XXVIII Konferencja “Anestezjologia i Intensywna Terapia drugiej dekady”.

Tematami konferencji będą:

 1. Symulacja w anestezjologii i intensywnej terapii.
 2. Co nowego w leczeniu bólu?
 3. Wentylacja mechaniczna – o czym należy wiedzieć w roku 2018.
 4. Terapia nerkozastępcza.
 5. Znieczulenie w wybranych sytuacjach klinicznych.
 6. Anestezja wziewna – aspekty praktyczne.
 7. Odział intensywnej Terapii – sytuacja na dziś.

Tematy warsztatów:

 1. Trudne drogi oddechowe.
 2. USG w OIT.
 3. USG w anestezjologii regionalnej – rzadko wykonywane blokady obwodowe.
 4. Warsztaty wentylacyjne – Jak radzić sobie przy łóżku pacjenta.
 5. Podstawowe techniki pozaustrojowego oczyszczania krwi – warsztaty praktyczne.
 6. Warsztaty hemodynamiczne.
 7. Bronchofiberoskopia w OIT.
 8. Warsztaty symulacyjne.

 

Konferencja jest przeznaczona dla lekarzy zajmujących się anestezjologią, intensywną terapią i leczeniem bólu.

Za udział w konferencji przyznajemy 14 pkt. edukacyjnych.

Szczegółowe informacje uzyskać można: na stronie http://bezpieczneznieczulenie.pl lub tel. 22 625 02 53; 22 58 41 220 fax 22 58 41 342

Zgłoszenia przyjmowane będą do 1 marca 2018r. na adres: Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii CMKP SPSK

00-416 Warszawa ul. Czerniakowska 231; e-mail: http://bezpieczneznieczulenie.pl/formularz-zgloszeniowy

 

Opłata rejestracyjna wynosi   690,- PLN brutto.

Cena obowiązuje do 1.03.2018., po tym terminie opłata wynosić będzie 790,- PLN brutto.

* Uczestnicy sponsorowani: +23% VAT

 

W ramach opłaty rejestracyjnej zapewniamy:

 • uczestnictwo w sesjach naukowych i wstęp na wystawy firm
 • uczestnictwo w warsztatach:
  1. Trudne drogi oddechowe. (2 x 15 osób)
  2. USG w OIT. (1 x 20 osób)
  3. USG w anestezjologii regionalnej – rzadko wykonywane blokady obwodowe. (1 x 20 osób)
  4. Warsztaty wentylacyjne – Jak radzić sobie przy łóżku pacjenta. (2 x 15 osób)
  5. Podstawowe techniki pozaustrojowego oczyszczania krwi – warsztaty praktyczne. (2 x 10 osób)
  6. Warsztaty hemodynamiczne. (2 x 20 osób)
  7. Bronchofiberoskopia w OIT. (2 x 20 osób)
  8. Warsztaty symulacyjne. (1 x 15 osób)
 • materiały konferencyjne
 • obiady, ognisko (śr.), uroczysta kolacja (czw.), przerwy kawowe.

Opłata nie obejmuje kosztu noclegu. Uczestnicy sami pokrywają koszt noclegu.

Hotel dysponuje pokojami 1- 2- i 3-osobowymi. Śniadanie w cenie pokoju (również Aquapark, WI-FI, etc.).

Rezerwacja miejsc:
recepcja hotelu: 22 768 90 00

e-mail: rezerwacja@warszawianka.pl
http://www.warszawianka.pl/

 

Decydować będzie kolejność zgłoszeń i wpłat.

Przy zgłoszeniu prosimy o podanie adresu e-mail do kontaktu i korespondencji.

Wpłat należy dokonywać na konto Fundacji:

Fundacja na Rzecz Bezpiecznego Znieczulenia
02-062 Warszawa, ul. Zimorowicza 3 m. 3
ING BŚ O/Warszawa
Nr 42 1050 1054 1000 0005 0381 0103