Napisz do nas

FUNDACJA  NA  RZECZ  BEZPIECZNEGO ZNIECZULENIA

adres do korespondencji:

Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii
SPSK CMKP im.prof. W.Orłowskiego
00-416  Warszawa, ul. Czerniakowska 231
telefony: (48) 22 625 02 53; (48) 22 58 41 220
fax: (48) 22 58 41 342
e-mail: kl.anestezjologii@szpital-orlowskiego.pl
e-mail: klinika@bezpieczneznieczulenie.pl