Konferencja Jachranka

Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy.
Mam ogromny zaszczyt zaprosić Państwa na XXXI Konferencję: „Anestezjologia i Intensywna Terapia trzeciej dekady”
poświęconą anestezjologii, intensywnej terapii i leczeniu bólu, która już po raz dziesiąty odbędzie się w Jachrance koło Warszawy w dniach od 24 do 26 kwietnia 2024 roku.

Tematyka konferencji będzie dotyczyła: anestezji, znieczulenia w ginekologii i położnictwie, wentylacji – stanu wiedzy na rok 2023, bezpieczeństwa pacjenta i lekarza, bólu ostrego pooperacyjnego i przetrwałego bólu pooperacyjnego, nowych wyzwań w anestezjologii i intensywnej terapii oraz nowości w OIT.
Z przyjemnością informuję, że komitet organizacyjny i naukowy naszej konferencji reprezentują:

 1. I Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii WUM szpitala przy ul. Lindleya pod kierownictwem dr hab.n.med. Janusza Trzebickiego.
 2. II Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii WUM szpitala przy ul. Banacha pod kierownictwem dr hab.n.med. Pawła Andruszkiewicza.
 3. Mazowiecki oddziału PTAiIT z przewodniczącą dr n.med. Lidią Jureczko.

Tak więc tegoroczną konferencję ( tak, jak na poprzedniej konferencji ) firmują trzy duże szpitale akademickie z Warszawy. Oczywiście rozszerzyliśmy grono wykładowców. Swój udział w konferencji zadeklarowali wybitni polscy specjaliści . Wykład inauguracyjny wygłosi prof. dr hab. n. med. Krzysztof Kusza.

Część wykładową uzupełni siedem warsztatów:

 1. Trudne drogi oddechowe – warsztaty poprowadzi grupa ekspertów pod przewodnictwem
  Dr hab.n.med. Pawła Andruszkiewicza.
 2. USG w rękach anestezjologa (USG w OIT, USG w blokadach międzypowięziowych) – poprowadzi dr n.med. Piotr Nowakowski z zespołem.
 3. Warsztaty wentylacyjne – Jak radzić sobie przy łóżku pacjenta? – poprowadzi grupa ekspertów pod przewodnictwem mgr inż. Jarosława Traczyka.
 4. Warsztaty hemodynamiczne. – poprowadzi dr n. med. Jolanta Cylwik i firma Edwards Lifescience
 5. Warsztaty bronchofiberoskopia w OIT. Szkolenie wykorzystujące techniki symulacyjne. – poprowadzą Prof.dr hab.n.med. Michał Pirożyński, Dr Kamil Radzikowski, Mgr Piotr Werżanowski.
 6. Warsztaty: Wkłucia centralne pod kontrolą USG na fantomach poprowadzi dr Wojciech Rychlik.
 7. Warsztaty kadawerowe – Interwencyjne Metody Leczenia Bólu. – Miejsce warsztatów Klinika Medycyny Sądowej WUM.

Chciałabym, abyście Państwo potraktowali udział w konferencji również jako zapowiedz bardzo ciekawego spotkania, które mam nadzieję, spełni pod każdym względem Państwa oczekiwania. Liczę, że organizowana przez nas konferencja będzie miała nie tylko wymiar naukowy, ale również stworzy okazję do miłych spotkań towarzyskich.

Z poważaniem,
w imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego
Dr hab.n.med. Małgorzata Malec-Milewska Prof. CMKP