Warunki Uczestnictwa

XXX JUBILEUSZOWA KONFERENCJA !!! Warszawa, 30.09.2022r.

W dniach 24-26 kwietnia 2024r. odbędzie się w Jachrance k/Zegrza w hotelu Warszawianka kolejna, XXXI Konferencja “Anestezjologia i Intensywna Terapia trzeciej dekady”.
Tematami konferencji będą:

 1. Znieczulenie w położnictwie.
 2. Prawdy i mity w anestezjologii.w
 3. Kwalifikacja do znieczulenia.
 4. Diagnostyka POCT u krytycznie chorych.
 5. Ból w OIT i ból pourazowy.
 6. Medycyna taktyczna.
 7. Anestezja pediatryczna – co każdy anestezjolog wiedzieć powinien.
 8. Nowości w Intensywnej Terapii.

Tematy warsztatów:

 1. Trudne drogi oddechowe. Sprzęt i metody.
 2. USG w rękach anestezjologa ( USG w OIT, USG w blokadach międzypowięziowych ).
 3. Warsztaty wentylacyjne – Jak radzić sobie przy łóżku pacjenta?
 4. Warsztaty hemodynamiczne.
 5. Bronchofiberoskopia w OIT. Szkolenie wykorzystujące techniki symulacyjne.
 6. Wkłucia centralne pod kontrolą USG – dostępy naczyniowe ( fantomy ).
 7. Warsztaty kadawerowe – Interwencyjne Metody Leczenia Bólu. – Miejsce warsztatów Klinika Medycyny Sądowej WUM.

Konferencja jest przeznaczona dla lekarzy zajmujących się anestezjologią, intensywną terapią i leczeniem bólu.
Konferencja certyfikowana przez INFARMA i SOWE. Za udział w konferencji przyznajemy 14 pkt. edukacyjnych.

Szczegółowe informacje uzyskać można: na stronie https://bezpieczneznieczulenie.pl lub tel. 22 625 02 53; 22 58 41 220

Zgłoszenia przyjmowane będą do 1 marca 2023r. na adres: Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii CMKP SPSK 00-416 Warszawa ul. Czerniakowska 231; e-mail: kl.anestezjilogii@szpital-orlowskiego.pl https://bezpieczneznieczulenie.pl/ formularz-zgloszeniowy

Opłata rejestracyjna wynosi 960,- PLN brutto.
Cena obowiązuje do 1.03.2024r., po tym terminie opłata wynosić będzie 1160,- PLN brutto.
* Uczestnicy sponsorowani: +23% VAT

W ramach opłaty rejestracyjnej zapewniamy:

 • uczestnictwo w sesjach naukowych i wstęp na wystawy firm
 • uczestnictwo w warsztatach:
 1. Trudne drogi oddechowe. Sprzęt i metody. (2 x 15 osób)
 2. USG w rękach anestezjologa ( USG w OIT, USG w blokadach międzypowięziowych ). (2 x 15 osób)
 3. Warsztaty wentylacyjne – Jak radzić sobie przy łóżku pacjenta? (3 x 15 osób)
 4. Warsztaty hemodynamiczne. (2 x 20 osób)
 5. Warsztaty: bronchofiberoskopia w OIT. Szkolenie wykorzystujące techniki symulacyjne. (3 x 20 osób)
 6. Warsztaty: wkłucia centralne pod kontrolą USG – dostępy naczyniowe ( fantomy ). ( 2 x 15 osób)
 • materiały konferencyjne
 • obiady, kolacja zewnętrzna (śr.), uroczysta kolacja (czw.), przerwy kawowe.

Opłata nie obejmuje kosztu noclegu. Uczestnicy sami pokrywają koszt noclegu.

Hotel dysponuje pokojami 1- 2- i 3-osobowymi. Śniadanie w cenie pokoju (WI-FI, etc.).

Rezerwacja miejsc: recepcja hotelu: 22 768 90 00 ; e-mail: rezerwacja@warszawianka.pl

http://www.warszawianka.pl/

Decydować będzie kolejność zgłoszeń i wpłat.
Przy zgłoszeniu prosimy o podanie adresu e-mail i nr tel. do kontaktu i korespondencji.
Wpłat należy dokonywać na konto Fundacji:

Fundacja na Rzecz Bezpiecznego Znieczulenia
02-062 Warszawa, ul. Zimorowicza 3 m. 3
ING BŚ O/Warszawa
Nr 42 1050 1054 1000 0005 0381 0103

Z poważaniem,
Dr hab.n.med. Małgorzata Malec-Milewska Prof. CMKP
Dr hab.n.med. Paweł Andruszkiewicz
Dr hab.n.med. Janusz Trzebicki